DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin projektu /pobierz/

Test rekrutacyjny /pobierz

Formularz zgłoszeniowy /pobierz

Zakres danych osobowych /pobierz/

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych /pobierz

Umowa z uczestnikiem projektu /pobierz

Oświadczenie o numerze konta bankowego /pobierz

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu /pobierz

Oświadczenie dla ZUS /pobierz/

Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami /pobierz/

Oświadczenie o dniach wolnych /pobierz/